voorkeursmateries

Meester Leen WELLENS behandelt volgende materies:

 • Aannemingsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Echtscheiding
 • Erfrecht
 • Familierecht
 • Familiaal vermogensrecht
 • Handelsrecht
 • Invorderingen


 • Jeugdrecht
 • Lichamelijke schade
 • Medisch recht
 • Strafrecht
 • Verbintenissenrecht (huur, verhuur, koop, verkoop,…)
 • Verkeersrecht
 • Verzekeringsrecht

TARIEVEN

Ereloon

De prestaties van de advocaat worden vergoed met het ereloon. Mr. Leen WELLENS bepaalt het ereloon op basis van het uurloontarief afgesproken op de eerste consultatie. Dit uurloontarief wordt bepaald in functie van de moeilijkheidsgraad, spoedeisendheid, waarde van het geschil, resultaat en financiële draagkracht. Bij het opstarten van een dossier en tijdens de behandeling ervan worden regelmatig provisies gevraagd. Bij het afsluiten van een zaak wordt een gedetailleerde eindstaat opgesteld. Mr. Leen WELLENS werkt eveneens als pro deo advocaat indien u pro deo gerechtigd bent.

Kosten

De kosten zijn alle uitgaven die de advocaat doet ten behoeve van de zaak zoals onder meer griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor registratie- en hypotheekkantoren, kosten voor diverse afschriften, kosten voor gemeentediensten, vertaalkosten, deskundigen, accountants/revisoren, verplaatsingskosten en secretariaatskosten (dactylografie, telefoon, print-en kopijkosten, verzendingskosten). Sedert 01 januari 2014 dienen advocaten alle gehanteerde tarieven inzake ereloon en kosten te vermeerderen met de toepasselijke BTW van 21%.

Rechtsbijstand

U geniet mogelijk van een polis rechtsbijstand inbegrepen in uw verzekeringspolis. Deze polis rechtsbijstand dekt in bepaalde gevallen de kosten en ereloonstaat van uw advocaat. U kan Mr. Leen WELLENS steeds contacteren om met u na te kijken of u van zulke polis kunt genieten.
Advocaat Leen Wellens Te Ham